Skip to main content

Wijzigingen hervatting lessen – 14 mei 2020

By mei 14, 2020Ponypraat
Beste Gele Rijdertjes, ouders en verzorgers,

De eerste week dat er weer lessen gegeven kunnen worden zit er bijna op.
Wat een enthousiaste kinderen en pony’s! Hierbij wat foto’s van de maandag groepen.
De kinderen houden zich over het algemeen goed aan de regels.

Zoals verwacht gaat er echter alweer wat wijzigen!

Wijziging
Deze week heeft de gemeente laten weten dat kinderen onder de 13 jaar en kinderen boven de 12 jaar toch gezamenlijk mogen sporten, mits de afstand van anderhalve meter wordt aangehouden.
We hebben er daarom voor gekozen om vanaf aanstaande vrijdag de oude, vaste lesgroepen weer aan te houden.
Het voordeel hiervan is dat alle kinderen op hun eigen niveau kunnen rijden en in hun eigen groep. Het gevolg is wel dat ook binnen de lesgroepen kinderen afstand zullen moeten houden tot elkaar.

Coördinatoren
De aanwezigheid van coördinatoren blijft verplicht. We hebben al veel aanmeldingen van ouders hiervoor, maar er zijn ook lessen waar zich nog geen coördinator voor heeft gemeld. Verzoeken hiervoor zijn via Whatsapp of e-mail naar jullie gestuurd.
Geef je op, want zonder coordinator mag er geen les gegeven worden.

Voor de ouders
Graag aandacht voor de route bij het wegbrengen en ophalen, de route is aanrijden via de Dijkstraat (langs de buitenstal) en wegrijden via het parkeerterrein. Kinderen mogen alleen afgezet worden bij de Kiss + Ride zone voor de staldeuren, ook ophalen gebeurt op deze plek. Alleen op deze manier kunnen wij overzicht houden. Kom kinderen niet te vroeg ophalen, de lessen eindigen op de normale eindtijden!

Zie de route op het onderstaande kaartje.

Het is niet toegestaan te wachten op het manege terrein, zie het onderstaande kaartje voor opties.
Voor de ruitersTien minuten voor de les begint, meld je je vooraan in de stal bij de coördinator.

Daar krijg je te horen op welke pony je rijdt, of je mag gaan opzadelen of dat je nog even moet wachten.

Het is niet toegestaan zonder toestemming in de stalgang te komen. Ben je na de les klaar, dan ga je direct naar huis of wacht je bij de coördinator tot je opgehaald wordt.

Hieronder zie je de route van binnenkomst tot je met je pony in de buitenbak staat om te gaan rijden, dus vóór de les. Op het tweede plaatje zie je de route ná de les.

Tot slot
Hierbij willen we jullie alvast hartelijk bedanken voor jullie support tijdens de weken dat er geen lessen gegeven konden worden.
De gemiste lessen blijven een aandachtspunt
en we komen hier zeker op terug.Mochten kinderen niet aanwezig kunnen zijn bij een les,
geef dit dan liefst tijdig door aan de instructrice.

Zijn er vragen, mail of bel ons dan.

Hartelijke groet,
Bestuur Ponyclub De Gele Rijdertjes