ALGEMEEN

 • Het is ten strengste verboden te roken in het Ruitersportcentrum. Overtreding op boete van € 600,-.
 • Honden dienen in het gehele ruitersportcentrum aangelijnd te zijn; Ruim eventueel de uitwerpselen van je hond op.
 • Fietsen in het fietsenrek plaatsen en niet bij de ingang of binnen neer zetten.
 • Ruim je eigen rommel op (ook de mest).

STALLEN/STALLENGANG/MESTPLAATS

 • Zet de kruiwagens en materiaal na gebruik direct terug op de plaats.
 • Houdt de stallengang schoon.
 • Het is verboden kratten, poetskoffers of dergelijke in de stallengang te laten staan.
 • Maximaal 1 deken en 1 halster aan de staldeur.
 • Ruim de naast de mestput gevallen mest op.
 • Afval van de hoeven na het bekappen hoort in de prullenbak; dit mag niet in de mestput.
 • Het is verboden paard/pony te poetsen, op of af te zadelen in de stallengang. Poetsplaatsen: tegenover hooi en stro, aangegeven lege stal(len) en je eigen stal.

RIJBANEN

 • Loslaten: In buitenrijbaan of longeerring.
  Alleen bij zeer extreme weersomstandigheden mag men paard/pony loslaten in binnenrijbaan.
  Rijden en longeren gaat VOOR loslaten in beide rijbanen. Indien u uw paard of pony los heeft lopen en er wil iemand gaan rijden of longeren, dient u uw paard of pony uit de betreffende rijbaan te halen. HIER IS GEEN DISCUSSIE OVER MOGELIJK !
  Bij het loslaten dient de eigenaar of een door de eigenaar aangestelde verantwoordelijke aanwezig te zijn. Heeft je paard of pony gaten in de rijbanen gemaakt, egaliseer deze dan weer.
 • Longeren: Longeren in longeerring of buitenrijbaan.
  Alleen bij zeer extreme weersomstandigheden mag men paard/pony longeren in binnenrijbaan uitsluitend in overleg met en na akkoord van de op dat moment rijdende leden.
  Longeren gaat VOOR loslaten van paard of pony.
 • Rijden: Tijdens de verenigingslessen en het vrij rijden is men verplicht een veiligheidscap te dragen. Indien nodig voor het betreden van de rijbaan “deur vrij” roepen, en wachten tot er ruimte is om naar binnen te gaan.
 • Draf en galop hebben voorrang op stap; stappen op de binnenhoefslag.
  Bij het passeren van elkaar in draf en galop: rechts houden ! (“je moet elkaar de linkerhand kunnen geven”).
 • Vrij springen alleen in overleg met en akkoord van de aanwezige rijdende leden.
  In de binnenrijbaan gebruikt springmateriaal opruimen. In de buitenrijbaan mag het blijven staan; plaats gevallen balken terug.
 • Blijf niet stil staan op de hoefslag als er nog anderen aan het rijden zijn.
 • Na het gebruik van de binnenrijbaan; zowel na loslaten, longeren en rijden dient men bij de ingang de hoeven te krabben, dit ook opruimen! Controleer na het loslaten, longeren en/of rijden of je paard / pony gemest heeft en ruim dit op.
 • Bent u de laatste die gebruik maakt van de binnenrijbaan dient u de bakdeuren te sluiten!
 • Bakbezetting vanwege lessen
  * Lestijden Ponyclub
  * De rijvereniging heeft op dinsdag en donderdagavond de bak bezet voor dressuurlessen of springlessen.

Wedstrijden of andere evenementen of inhalen van lessen kunnen het gebruik van de binnenbak en/of buitenrijbaan ook tijdelijk verhinderen. Op de manege zullen deze gebeurtenissen altijd per briefje aangekondigd worden. Hierop staat altijd de datum en de tijden waarop de bak bezet is.

VERLICHTING

 • Binnenrijbaan: Tijdens de lessen en vrij springen 2 rijen lampen
 • Tijdens het vrij rijden, longeren en loslaten: 1 rij lampen
 • Buitenrijbaan: Tijdens lessen 2 schakelaars
 • Tijdens vrij rijden, longeren en loslaten 1 schakelaar
 • Bent u de laatste die gebruik maakt van de rijbaan dient u de verlichting uit te doen.

LONGEERRING
Longeren gaat vóór loslaten.

WASPLAATS
Maak de wasplaats na gebruik schoon; ruim mest, stro, zand e.d. op.
Houdt ook de gang naar de wasplaats vrij van obstakels.

WEIDEGANG
Houdt het gras kort om de continuïteit van de stroom te waarborgen en kortsluiting te voorkomen.

Sluit altijd alle in- en uitgangen.
Hang na gebruik een halve emmer water aan de waterpomp.

AFSLUITEN RUITERSPORTCENTRUM
De laatste die het ruitersportcentrum verlaat dient te controleren of alle lampen uit zijn, de bakdeuren dicht zijn en het hek op slot is. De sleutel van het hek is alleen te verkrijgen via Boy Tiehuis.

Ieder lid is verantwoordelijk voor het welzijn van ons ruitersportcentrum.
Werk hier allemaal aan mee!

Opgesteld door Stichting Beheer & Exploitatie namens Rijvereniging Bemmel & Ponyclub “De Gele Rijdertjes”