Bij de Ponyclub hebben we verschillende vormen van lidmaatschap. Hieronder vind je ze bij elkaar. Welke kies jij?

  • PCL: bij dit lidmaatschap volg je les bij de club, en maak je gebruik van een pony van de club
  • EP: heb je een eigen pony en volg je les bij de club? Dan is dit lidmaatschap iets voor jou
  • EPZ: bij dit lidmaatschap heb je een eigen pony, maar volg je geen lessen bij de club

Weet je het al?

Je kunt er ook voor kiezen om eerst proeflessen te volgen.
Direct inschrijven kan ook! Klik op de button en schrijf je in!

PCL

67,00

per maand

PCL Lidmaatschap
met gebruik van clubpony, 1 uur les per week

Korting € 6,70 voor elk volgend kind uit één gezin.
Lidmaatschap loopt gedurende de vakanties door.

EP

36,75

per maand

EP Lidmaatschap
eigen pony 1 uur per week les

Lidmaatschap loopt gedurende de vakanties door.

EPZ

10,75

per maand

EPZ Lidmaatschap

eigen paard of pony, zonder les

Proeflessen, prijs per les:
Proefles (eerste 3 lessen) €56,- eenmalig  (met gebruik van clubpony)
Proefles (eerste 3 lessen) €24,- eenmalig  (met eigen paard of pony)

Vraag proeflessen aan

Automatische Incasso

De contributie wordt maandelijks via maandelijkse incasso geïnd. De proeflessen worden eenmalig via automatische incasso geïnd. Andere vormen van betalen van de contributie zijn niet mogelijk.

Rekeningnummer Ponyclub

NL45RABO0105703540 tnv Ponyclub De Gele Rijdertjes

Toelichting contributie
De hoogte van de contributie is gebaseerd op de kosten van de clubpony’s per jaar. De kosten van de pony’s gaan het hele jaar gewoon door, want de pony’s eten ook het hele jaar door. Lidmaatschap betekent dan ook dat er 12 keer per jaar contributie moet worden betaald. Niet gereden lessen, vanwege vakantie/ziekte van een lid/feestje, zullen wel in rekening gebracht worden. Alleen bij langdurige ziekte of blessure kan het aantal gemiste lessen in mindering worden gebracht op de contributie. Dit doet u door een email te sturen naar de ledenadministratie.

Indien het kind een eigen pony bezit, dan komen de kosten zoals stalhuur, voer etc. voor eigen rekening. De hoogte van de contributie is daardoor lager voor deze leden.

Sinds de ALV 2014 is de contributie jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS prijsindex.