PCL

54,61

per maandPCL Lidmaatschap
met gebruik van clubpony, 1 uur les per week

Korting € 5,00 voor elk volgend kind uit één gezin.
Lidmaatschap loopt gedurende de vakanties door.

EP

30,15

per maandEP Lidmaatschap
eigen pony 1 uur per week les

Lidmaatschap loopt gedurende de vakanties door.

EPZ

10,06

per maandEPZ Lidmaatschap

eigen paard of pony, zonder les

Proeflessen, prijs per les:
Proefles (eerste 3 lessen) €40,- eenmalig  (met gebruik van clubpony)
Proefles (eerste 3 lessen) €24,- eenmalig  (met eigen paard of pony)

Automatische Incasso

De contributie wordt maandelijks via maandelijkse incasso geïnd. De proeflessen worden eenmalig via automatische incasso geïnd. Andere vormen van betalen van de contributie zijn niet mogelijk.

Rekeningnummer Ponyclub

NL45RABO0105703540 tnv Ponyclub De Gele Rijdertjes

Toelichting contributie
De hoogte van de contributie is gebaseerd op de kosten van de clubpony’s per jaar. De kosten van de pony’s gaan het hele jaar gewoon door, want de pony’s eten ook het hele jaar door. Lidmaatschap betekent dan ook dat er 12 keer per jaar contributie moet worden betaald. Niet gereden lessen, vanwege vakantie/ziekte van een lid/feestje, zullen wel in rekening gebracht worden. Alleen bij langdurige ziekte of blessure kan het aantal gemiste lessen in mindering worden gebracht op de contributie. Dit doet u door een email te sturen naar de ledenadministratie.

Indien het kind een eigen pony bezit, dan komen de kosten zoals stalhuur, voer etc. voor eigen rekening. De hoogte van de contributie is daardoor lager voor deze leden.

Sinds de ALV 2014 is de contributie jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS prijsindex.